[Cảnh giác] Hành vi trộm cắp trong thư viện ĐH Công Nghiệp TPHCM

[Cảnh giác] Hành vi trộm cắp trong thư viện ĐH Công Nghiệp TPHCM