Flashmob Mùa hè xanh 2013 ĐH Công Nghiệp TPHCM tại Vĩnh Long

Flashmob Mùa hè xanh 2013 ĐH Công Nghiệp TPHCM tại Vĩnh Long