Futsal ĐH Công nghiệp TPHCM và CĐ Bách Việt - Hiệp 1 - 2012

Futsal ĐH Công nghiệp TPHCM và CĐ Bách Việt - Hiệp 1 - 2012