Futsal ĐH Công nghiệp TPHCM và CĐ Bách Việt - Hiệp 2 - 2012

Futsal ĐH Công nghiệp TPHCM và CĐ Bách Việt - Hiệp 2 - 2012