Múa dân vũ Xuân tình nguyện 2015 Khoa Công Nghệ Thông Tin ĐH Công Nghiệp TPHCM

Múa dân vũ Xuân tình nguyện 2015 Khoa Công Nghệ Thông Tin ĐH Công Nghiệp TPHCM