Nữ sinh ĐH Công Nghiệp biểu diễn đàn tranh, hát vọng cổ

Nữ sinh ĐH Công Nghiệp biểu diễn đàn tranh, hát vọng cổ