Vai trò của công tác giáo dục ý thức thẩm mỹ với sinh viên

Thảo luận trong 'Góc nhìn SV' bắt đầu bởi IUHer, 30/1/16.

 1. IUHer Moderator

  Ý thức thẩm mỹ là một trong những hình thái ý thức xã hội, có mối quan hệ biện chứng với ý thức đạo đức. Trong cuộc sống thị hiếu thẩm mỹ và thị hiếu nghệ thuật có liên quan chặt chẽ với các quy phạm đạo đức. Trong xã hội những lý tưởng thẩm mỹ cao đẹp trở thành nhân tố tích cực trong phát triển con người mới.
  12473848_1733305293567748_7797908626008448367_o.jpg
  Trong thời kỳ đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường ít nhiều đã ảnh hưởng đến quan niệm đạo đức, lối sống của con người nói chung, sinh viên nói riêng. Vấn đề đặt ra lúc này là phải tăng cường công tác giáo dục đạo đức mới cho sinh viên, kết hợp giáo dục với các môn khoa học khác để phát triển con người toàn diện. Trong quá trình đó, chúng ta cần coi trọng giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên, hình thành ở họ tình cảm, thị hiếu, lý tưởng thẩm mỹ đúng đắn, phù hợp với những giá trị của dân tộc, thúc đẩy họ vươn tới cái đẹp và hành động theo cái đẹp. Tuy nhiên, trong những năm qua công tác giáo dục thẩm mỹ, giáo dục thị hiếu nghệ thuật cho sinh viên còn nhiều hạn chế.

  Đứng trước những loại văn hóa phẩm độc hại, phản động, nhiều sinh viên đã không tạo cho mình khả năng tự phòng ngừa, "miễn dịch" có hiệu quả. Ngược lại, đó là sự tiếp thu không có chọn lọc, thậm chí còn ca ngợi nó. Một số sinh viên chạy theo thị hiếu thấp hèn, lối sống thực dụng, cá nhân, vị kỷ, xem thường những giá trị văn hóa của dân tộc, có quan niệm không đúng về cái đẹp, cái xấu, cái bi, cái hài...

  Để khắc phục tình trạng lệch lạc thị hiếu, lý tưởng thẩm mỹ cho sinh viên thì cần phải phát huy tối đa năng lực thẩm mỹ tiềm ẩn trong con người họ, làm cho đời sống của sinh viên thêm đa dạng, phong phú, tạo động lực thúc đẩy họ tích cực tham gia các hoạt động lành mạnh của nhà trường, xã hội. Từ đó hình thành nên nhân cách tốt, con người có ích cho xã hội. Đây là một trong những nhân tố quan trọng trong việc hình thành con người mới - con người xã hội chủ nghĩa.

  Thứ nhất, phải coi trọng hơn nữa công tác giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên nhà trường, để không ngừng nâng cao thị hiếu thẩm mỹ và trình độ thưởng thức nghệ thuật trong sinh viên, giúp họ ngăn chặn và đẩy lùi mọi biểu hiện tiêu cực, phản động hay phá hoại đời sống tinh thần của xã hội.

  Giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên là bồi dưỡng lòng khát khao đưa cái đẹp vào đời sống, hình thành ở họ năng lực cảm thụ, thưởng thức, đánh giá, sáng tạo và hoạt động theo những tiêu chí của cái đẹp. Do vậy, công tác giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên là hết sức quan trọng và nó định hướng cho sinh viên một nhân cách cao đẹp.

  Thứ hai, kết hợp nhiều hình thức và công tác giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên. Công tác giáo dục thẩm mỹ đòi hỏi phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, cả nội dung lẫn hình thức. Một trong những hình thức giáo dục thẩm mỹ cơ bản nhất cho sinh viên là thông qua giảng dạy các môn khoa học xã hội nhân văn như mỹ học, triết học, pháp luật... Các môn học này giúp sinh viên hiểu được hệ thống nội dung cơ bản của các phạm trù thẩm mỹ học, qua đó giúp họ rèn luyện kỹ năng sáng tạo thẩm mỹ.

  Nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường cần phải tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có tác dụng giáo dục lành mạnh, lý tưởng thẩm mỹ cao đẹp, bền vững cho sinh viên. Việc tổ chức các cuộc thi: Tiếng hát sinh viên, Sinh viên thanh lịch, Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, kỹ năng mềm, các chương trình tình nguyện vì cộng đồng... đã góp phần nào đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ đang phát triển mạnh mẽ, phong phú, đa dạng trong sinh viên.

  Để tăng cường công tác giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên, trong thời gian tới cần phải mở rộng các hình thức sinh hoạt văn hóa đã có, đồng thời tổ chức thêm các sân chơi mới, hình thức sinh hoạt mới phù hợp với điều kiện học tập, tâm lý của sinh viên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, năng lực thẩm mỹ cho họ.

  Thứ ba, việc giáo dục đạo đức và giáo dục thẩm mỹ phải nằm trong một thể thống nhất.

  Sự thống nhất giữa giáo dục đạo đức và thẩm mỹ đã góp phần vào việc bồi dưỡng cho sinh viên năng lực nhận thức, đóng góp, sáng tạo, bảo vệ cái đẹp. Cái đẹp trong nghệ thuật và cái đẹp trong cuộc sống. Hình thành ở con người ý thức, tình cảm, niềm tin, lý tưởng đạo đức trong sáng, cao cả, mãnh liệt, để vươn tới bảo vệ cái đẹp, cái thiện, bảo vệ lẽ phải, chống lại bất công... Đây là những yếu tố có tác dụng bồi dưỡng tinh thần, phát triển đạo đức cho sinh viên.

  Trong thực tiễn cuộc sống đã chứng minh: Cái đẹp bao giờ cũng gắn liền với sự tiếp nhận và sáng tạo những giá trị nhân đạo. Để trở thành một người phát triển toàn diện, hài hòa, cân đối thì phải biết kết hợp hài hòa giữa chân, thiện, mỹ.

  Thứ tư, phát triển các quan niệm mỹ học tiến bộ, khoa học. Đồng thời đấu tranh chống lại các quan niệm mỹ học lạc hậu, thần bí. Trong xu thế đổi mới hiện nay, việc mở cửa hợp tác, giao lưu với các nước trên thế giới đang diễn ra mạnh mẽ, bên cạnh việc cần phải tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại thì chúng ta cũng gặp không ít khó khăn vì một số văn hóa phẩm độc hại, phản động xâm nhập vào nước ta. Vì thế việc bảo tồn và phát triển những di sản văn hóa tốt đẹp của dân tộc, định hướng những giá trị thẩm mỹ cao cho thanh niên, đặc biệt là sinh viên là hết sức cần thiết.

  Hiện nay trên thị trường các loại băng đĩa, sách báo, phim ảnh có tính phản giáo dục đang được nhập vào nước ta gây ảnh hưởng xấu đến đạo đức, thẩm mỹ của một số bộ phận sinh viên. Một bộ phận sinh viên có lối sống buông thả, ăn chơi, đua đòi, hưởng thụ, cá nhân ích kỷ, những kiểu đầu tóc, quần áo... lố lăng. Điều này lại càng không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người dân Việt Nam.

  Để khắc phục tình trạng trên phải kết hợp nhiều biện pháp như: các cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Giữa gia đình, nhà trường và xã hội phải kết hợp với nhau để đấu tranh, ngăn ngừa các quan niệm, lối sống không phù hợp với đời sống của người Việt Nam. Việc sáng tạo những giá trị tư tưởng, giá trị đạo đức, giá trị thẩm mỹ cao, thấm nhuần tinh thần nhân văn sâu sắc góp phần quan trọng vào việc phát triển nhân cách cho sinh viên - nguồn nhân lực chủ yếu của quốc gia trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

  Khát vọng vươn tới cái đẹp là nhu cầu quan trọng của con người. Nhìn thấy cái đẹp, tạo ra cái đẹp và thưởng thức cái đẹp là một đặc điểm chỉ có ở con người. Cái đẹp tồn tại trong tự nhiên, trong xã hội. Muốn cho sinh viên tiếp nhận và cảm thụ được đầy đủ cái đẹp, rất cần có sự hỗ trợ của nhà trường, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là của các nhà giáo dục trong việc giáo dục ý thức thẩm mỹ./.

  CN. Nguyễn Mạnh Hưng - Bộ môn Lý luận Chính trị
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Đỗ Huy (1985), Cái đẹp - một giá trị, NXBTTLL, Hà Nội.
  2. Đặng Vũ Hoạt và Hà Thế Ngữ (1987), Giáo dục học tập 2, NXBGD, Hà Nội.
  3. Phạm Thị Oanh, Vai trò của con người trong sự phát triển xã hội theo hướng bền vững, Tạp chí triết học số 8, 2009.
  4. Võ Minh Tuấn, Tác động toàn cầu hóa đến đạo đức sinh viên hiện nay, Tạp chí triết học số 4, 2004.
   
  Loading...
 2. win2888 cá độ lô đề mạnh nhất Việt Nam
   

Chia sẻ trang này